III KONGRES OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE

online, 28 października 2020 r.

x

Największa branżowa impreza online poświęcona ochronie danych osobowych w oświacie. Kompleksowe źródło wiedzy szkolnych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) oraz dyrektorów placówek oświatowych.

Tegoroczne spotkanie będzie wyjątkowe – w całości odbędzie się online. Będzie dynamicznie i merytorycznie. Jak zawsze, tak i w tym roku szczególny nacisk położymy na praktykę, omawiając przykłady zaczerpnięte z życia szkolnego.

Program III Kongresu został podzielony na trzy panele – w każdym z nich zarówno dyrektorzy, jak i inspektorzy ochrony danych znajdą interesujące ich tematy. W tym roku skupimy się głównie na omówieniu tematyki ochrony danych osobowych w kontekście nauczania zdalnego oraz działalności szkoły i uczniów w Internecie.

Dlaczego warto wziąć udział w Kongresie?
 
Program spotkania, 28 października 2020 r.

Panel I - 8.00 - 10.15

8.00 - 8.15

Logowanie i sprawdzenie łączy internetowych przez uczestników

8.15 - 8.30

Rozpoczęcie Kongresu

8.30 - 9.00

Co zrobić aby telefon lub smartfon był bezpieczny ?

Wykład: Tomasz Chomicki, Maciej Smyk


tematy:
- Strategia cyberbezpieczeństwa w świecie mobilnym – jak ograniczyć ryzyko?
- Podejście Samsunga do kwestii bezpieczeństwa: technologia Knox, urządzenia Enterprise Edition, certyfikacja.
- Inicjatywy i projekty w Polsce
- Dlaczego współpracujemy ze startupami?
- O projektach R&D z partnerami w Polsce
- Cyber-higiena urządzenia mobilnego

9:00 - 9.35

Blaski i cienie zgody, jako podstawy prawnej przetwarzania danych przez szkołę - kiedy i jak w praktyce korzystać z tej przesłanki?

prowadzący: Radosław Wiktorski

Wybrane zagadnienia:

- Oczywiste lub nieoczywiste elementy zgody i warunki jej wyrażania
- Wiele zgód dotyczących tej samej osoby a obowiązek informacyjny
- „…do czasu odwołania zgody” – czy na pewno?
- Wycofywanie zgód – jak to efektywnie zorganizować?

9.35 - 9.55

Awaria chmury. Jakie przyjąć procedury działania w pracy z dziennikiem elektronicznym podczas przerwy w działaniu systemu?

prowadząćy: Piotr Armatowski


Wybrane zagadnienia:

- Podatności w związku z przerwą w działaniu systemu i minimalizacja ich skutków
- Przykładowa procedura w sytuacji przerwy w działaniu systemu – krok po kroku

9.55 - 10.15

Znaczenie logów w systemach informatycznych w pracy szkoły

Wybrane zagadnienia:

- Przykłady wykorzystania logów w pracy IOD
- Zakres gromadzonych danych i okres retencji

10:15- 10:45

Przerwa

Panel II - 10.45 - 12.10

10.45 - 11.20

Bezpieczne wykorzystanie systemu Office 365 w pracy w szkole na podstawie dotychczasowych doświadczeń

prowadzący: Sebastian Wasiołka


Wybrane zagadnienia:

- Podstawa prawna wykorzystania pakietu Office 365 i bezpieczeństwo danych
- Bezpieczna organizacja wirtualnej rady pedagogicznej, spotkań z rodzicami, prowadzenie lekcji on-line – przegląd zagadnień związanych z bezpieczeństwem
- Praktyczne uwagi i wskazówki dotyczące pracy z uczniami na zdalnych lekcjach
- Przykładowy regulamin pracy zdalnej

11.20 - 11.35

Narzędzia TIK w pracy nauczyciela - przegląd dostępnych rozwiązań

prowadzący: Sebastian Wasiołka/Agnieszka Kluszczyńska


Wybrane zagadnienia:

- Dane wykorzystywane przez wybrane narzędzia TIK
- Powierzenie i udostępnienie danych

11.35 - 12:10

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) z punktu widzenia RODO

Wykład: Przemysław Adam Śmiejek

Wybrane zagadnienia:

- Powierzenie czy udostępnienie danych wybranej instytucji finansowej?
- Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych pracowników?
- Aktualizacja dokumentacji: Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP), analiza ryzyka
- Realizacja Obowiązku informacyjnego wobec pracowników

12:10-12:45

Przerwa

Panel III - 12.45 - 14:15

12.45 - 13.20

Dane w arkuszu organizacyjnym w zgodzie z RODO

prowadzący: Przemysław Przybysz, Piotr Armatowski


Wybrane zagadnienia:

- Arkusz organizacyjny czy narzędzie do planowania budżetu?
- Podstawy prawne różnorodnych danych gromadzonych w arkuszu
- Udostępnienie arkusza organizacyjnego (dla związków zawodowych, kuratorium, organu prowadzącego oraz w trybie informacji publicznej)
- Placówka oświatowa, organ prowadzący, dostawca systemu – jakie są ich role?

13.20 - 13.55

Materiały szkoleniowe i wskazówki jak przeprowadzić szkolenie: "Phishing - jakie socjotechniki stosują przestępcy"

prowadząca: Agnieszka Kluszczyńska


Wybrane zagadnienia:

- Dziennik szkolenia wraz z szczegółowym programem
- Test końcowy dla uczestników
- Prezentacja z komentarzem dla IOD.

13.55 - 14.10

Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych

Wykład: Piotr Armatowski


Wybrane zagadnienia:

- Monitoring zgodny z przepisami prawa
- Kontrole w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21 ustalonym przez MEN

Dla uczestników Kongresu, darmowe zaproszenie na szkolenie:
Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach

14.10 - 14.15

Podsumowanie i zakończenie Kongresu

Podsumowanie i zakończenie Kongresu: Anna PełkaPrelegenci

x

Radosław Wiktorski

Ekspert zarządzania oświatą, od ponad 10 lat specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Wykładowca w zakresie ochrony danych osobowych oraz zarządzania oświatą. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

x

Piotr Armatowski

Trener, związany z oświatą od 15 lat. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych oraz bezpiecznym przetwarzaniu danych w obszarze oświaty. Jako nauczyciel i pracownik samorządowy wydziału oświaty zyskał szerokie doświadczenie doradcze. Obecnie związany z firmą VULCAN, gdzie w ostatnich 3 latach przeszkolił z obszaru RODO ponad 4000 osób, w tym dyrektorów szkół, inspektorów ochrony danych, nauczycieli i pracowników JST

x

Agnieszka Kluszczyńska

Ekspert oświatowy, trener, coach. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w edukacji, współpracuje z instytucjami systemu oświaty w tym zakresie. Prowadzi szkolenia warsztatowe z zakresu ochrony danych osobowych, łącząc informacje na temat regulacji prawnych z praktyką uczestników szkoleń. Jako specjalista w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej praktyce trenerskiej prowadzi szkolenia ze szczególnym nastawieniem na ochronę danych osobowych w cyberprzestrzeni. Należy do konsorcjum trenerskiego POWER, często i z ogromną przyjemnością współpracuje z firmą VULCAN.

x

Sebastian Wasiołka

Ekspert ds. edukacji zdalnej, trener. Od 15 lat prowadzi szkolenia z tematyki wykorzystywania narzędzi IT w edukacji. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu kształcenia zdalnego w placówkach oświatowych, tworzeniu interaktywnych treści w formule online oraz integracji danych pomiędzy różnymi systemami zdalnego kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, prelegent wielu konferencji z zakresu nowoczesnych multimediów w edukacji i edukacji interaktywnej, autor licznych publikacji z dziedziny pedagogiki, edukacji wspieranej komputerowo i informatyki.

x

Przemysław Przybysz

Informatyk i menadżer z wykształcenia, edukator z zawodu. Związany z branżą od kilkunastu lat (przez pięć nauczyciel, ostatnie czternaście lat – trener). Lider zespołu wdrożeniowców w firmie VULCAN, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z oprogramowaniem wspierającym dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową. Administrator systemów naboru elektronicznego, konsultant w licznych projektach unijnych, krzewiciel dzienników elektronicznych w całym kraju. Entuzjasta analiz, raportów oraz twórczego wykorzystania Excela w oświacie i nie tylko. (opis)

x

Przemysław Adam Śmiejek

Od 2011 roku zajmuje się tematyką ochrony danych. W latach 2011-2020 czuwał nad ochroną danych w gliwickich szkołach i przedszkolach (jako ABI, ASI oraz IOD). Od 2020 roku stały współpracownik VULCAN, zastępca inspektora ochrony danych.

x

Tomasz Chomicki

Dyrektor ds. rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska odpowiedzialny za tworzenie nowych strategicznych partnerstw biznesowych, w tym za kreowanie innowacyjnych projektów z administracją publiczną i politykę publiczną. Aktywny business developer i pasjonat nowych technologii. Członek największych izb branżowych IT i Telekomunikacji oraz Elektroniki Konsumenckiej, tj. PIIT, ZIPSEE Cyfrowa Polska, KIGEiT oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora IT oraz Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim.

x

Maciej Smyk

Kieruje zespołem technicznego wsparcia sprzedaży B2B w Samsung R&D Institute Poland. Zajmuje się ewangelizacją, konsultacją oraz wsparciem dla produktów oraz technologii mobilnych Samsunga wśród klientów z Europy i Bliskiego Wschodu. Wspiera partnerów technologicznych we wdrażaniu i integracji ich rozwiązań z urządzeniami oraz usługami Samsunga. Specjalizuje się przede wszystkim w produktach z zakresu bezpieczeństwa, certyfikacji tych produktów oraz współpracy z klientami z branży finansowej oraz z sektora publicznego i rządowego.Koszt uczestnictwa

- Udział w Kongresie jednej osoby z placówki: 199 zł brutto
- Udział w Kongresie dwóch osób z placówki: 299 zł brutto
- Udział w Kongresie trzech osób z placówki: 360 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje materiały dla uczestników i zaświadczenie o udziale.

goraprzewiń do góry